Friluftsliv

I Espira Dragerskogen er vi mye ute og går på tur i all slags vær.
Mål: Barna skal bli glade i å være ute og få oppleve naturen til lek, oppdagelser og undring over hva som skjer i naturen.

Vi tilrettelegger for dette ved at vi:

  • Tar utgangspunkt i barns nysgjerrighet, interesser og forutsetninger ut fra alder og modenhet.
  • Stimulerer barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over det som skjer.
  • Bruker barnehagens nærmiljø.
  • Inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv.
  • Har to gapahuker og en bålplass i skogen nedenfor barnehagen, dette er barnas leke-eldorado i skogen som blir brukt mye.
  • Har en grillhytte og bålplass inne i barnehagen.

 

Personvern og cookies