Lillefot

Lillefot er en avdeling med 15 småbarn fra 0-3 år.

På Lillefot har personalet fokus på å ha gode relasjoner med barna, som gir dem mulighet til å videreutvikle seg i samspill med andre barn og med oss voksne. De voksne har fokus på sin rolle i leken, og leker sammen med barna på gulvet. Vi har alltid et trygt fang tilgjengelig! Leken har en sentral plass i vår hverdag, både ute og inne. Vi tilpasser lekemiljøet i forhold til barnegruppa, og legger vekt på ulike lekeområder med ulike temaer tilpasset den barnegruppa vi har akkurat nå. Barna våre er opptatt av bøker, leke med biler, leke med togbane, lage mat, kle seg ut, leke med ulike klosser og med dyr. Videre holder vi på med ulike bord aktiviteter så ofte vi kan.

Småbarn utforsker med hele seg, og de klatrer og kryper. Vi tilrettelegger derfor avdelingen slik at den gir muligheter for å utfolde seg grovmotorisk.

Vi har som mål at alle barna skal få leke ute hver dag, så fremt vær og vind tillater det. Ute lager vi mange slags «kaker» i sandkassen, vi husker og sykler, går på oppdagelsesferder både innenfor og utenfor gjerdet, samt undrer oss over alt vi finner i naturen rundt oss. Om vinteren boltrer vi oss ute i snøen både ved å lage ting av snø og kjøre akebrett. Vi er glade i å gå på tur, og tar gjerne en tur ned i gapahuken som hører barnehagen til.

Vi liker også å være spontane og finner gjerne frem sangboksene våre, musikk eller gjør andre sprell når barna minst aner det.

Et godt samarbeid med barnas foreldre er viktig, og vi har som mål at vi sammen med foreldrene skal tilrettelegge for at barna på Lillefot skal få en trygg, meningsfull og spennende  barnehagehverdag preget av lek, læring og omsorg.

 

Personvern og cookies