Lillefot

Lillefot er en småbarnsavdeling med 15 aktive og utforskende barn fra 0-3 år.

Satsningsområdene i år er språk, realfag og bevegelse. Språk omgir vi oss med hele tiden og det er gjennom språket at barna får uttrykt seg og formidlet det de er opptatt av. I tillegg kommer satsningen på realfag. Hvor barnehagens fokusområde er antall, rom og form. Vi skal hele tiden se etter de magiske realfagsøyeblikkene i hverdagen, hvordan barna benytter seg av begreper, utforsker og undrer seg om det som omgir dem.

Vi er glade i sang, musikk og bevegelse på Lillefot. Derfor tar vi frem, så fort vi har mulighet til det, sangboksene våre og cd spilleren med musikk på slik at barna får beveget seg.

Småbarn utforsker med hele seg, og de klatrer og kryper. Vi tilrettelegger derfor avdelingen slik at den også innbyr til variert lek. Leken har en sentral plass i vår hverdag, både ute og inne! Vi tilpasser lekemiljøet i forhold til barnegruppa, og legger vekt på ulike lekeområder. Vi har kjøkkenkrok, lesekrok, duplo, klosser, togbane og fisherprice hus og bondegård med tilhørende mennesker og dyr. Dette er alle aktiviteter som innbyr til spennende og kreativ lek på avdelingen. Videre har vi bla. puslespill, tegning, modellkitt, maling og andre bordaktiviteter som vi holder på med så ofte vi kan.

Vi har som mål at alle barna skal få leke ute hver dag, så fremt vær og vind tillater det!

Ute baker vi mange slags kaker i sandkassen, vi husker og sykler, går på oppdagelsesferder både innenfor og utenfor gjerdet, samt undrer oss over alt vi finner i naturen rundt oss. Om vinteren boltrer vi oss ute i snøen både ved å lage ting av snø og kjøre akebrett. Vi er glade i å gå på tur, og tar gjerne en tur ned i gapahuken som hører barnehagen til.

På Lillefot har personalet fokus på at våre barn skal være trygge og glade, slik at de har de beste muligheter for å videreutvikle seg i samspill med andre barn og med oss voksne. De voksne inne hos oss har fokus på sin rolle i leken, og leker sammen med barna på gulvet. Vi har alltid et trygt fang tilgjengelig! Et godt samarbeid med barnas foreldre er viktig, og vi har som mål at vi sammen med foreldrene skal tilrettelegge for at barna på Lillefot skal få en trygg, meningsfull og spennende barnehagehverdag preget av lek, læring og omsorg.

 

Personvern og cookies