Rockefot

På Rockefot har vi en glad og flott gjeng med 25 barn. Det er også engasjerte voksne på avdelingen som legger til rette for god og utviklende lek gjennom å la barna leke med det de ønsker. Vi har alt fra kreative show, rollelek i ulike varianter, konstruksjonslek med duplo og andre klosser, modell leire, teltbygging av tepper, bord og stoler samt rolige stunder med avslapning og lesing. Vi har også et eget motorisk rom der barna sammen kan kjøre, hoppe, danse, turne og få utfolde seg i sitt eget tempo. Barna liker også å sitte ved bordet med spill, tegning, perle, modell leire m.m

Vi er ute på turer i skogen og nærmiljøet. Vårt favorittsted er gapahukene våre som ligger rett nedenfor barnehagen. Der trives vi godt med mye god og kreativ lek og klatring.

Det er også planlagte pedagogiske aktiviteter med fokus på språk, realfag og bevegelse som er våre satsingsområder.

Vi ønsker at barna skal kunne stole på oss og vite at vi er der for dem. Dette skaper trygge og glade barn som igjen gjør at vi har mange gode samtaler med barna både ute og inn.

Personvern og cookies