Snublefot

Snublefot er en avdeling med 15 småbarn fra 0-3 år.

Vi ser muligheter istedenfor begrensninger.

For oss er det viktig at barna skal oppleve en trygg og god hverdag med ro, men også muligheter til utforsking. Vi voksne er der barna er, og derfor har vi mye tid på gulvet sammen. Vi skal være gode rollemodeller og inspirere barna.

Barn utforsker leker og er nysgjerrige på hverandre. Vi øver på at våre små skal lære å omgås hverandre på en positiv måte. Vi ønsker at alle skal finne sin plass og bli en del av barnegruppa. Det legges til rette for at barn skal få utvikle seg motorisk, språklig, sosialt og personlig gjennom lek, opplevelser, samspill, trivsel og et godt fellesskap.

Aktiviteter vi ser at barna liker godt er å bli lest for, rollelek med dukker, rollelek i kjøkkenkroken, bevege seg fritt til musikk, fange såpebobler, tegne m.m. Ute finnes det også masse lekmuligheter som å på male i snøen, gå på turer og ta med naturmateriale til bhg og leke eller bygge med det, leke med vann, tegne med kritt, huske, sykel m.m. Vi legger også til rette aktiviteter etter hva barna liker og har interesse for. Det er gjennom lek barna utvikler sosial kompetanse og samspill.

På Snublefot har vi fokus på å skape «magiske øyeblikk» i leken.

Personvern og cookies