Snublefot

Snublefot er en avdeling med 16 småbarn fra 0-3 år.

Personalet og barna

Barna utforsker leker og er nysgjerrige på hverandre. Vi øver på at våre små skal lære å omgås hverandre på en positiv måte. Vi ønsker at alle skal finne sin plass og bli en del av barnegruppa. Det legges til rette for at barn skal få utvikle seg motorisk, språklig, sosialt og personlig gjennom lek, opplevelser, samspill, trivsel og et godt fellesskap. Personalet har fokus på hvert enkelt barn sin trygghet i hverdagen, vi møter barnet på best mulig måte hver dag. Vi voksne er der barna er, derav har vi mye tid på gulvet sammen. Vi skal være gode rollemodeller og inspirere barna i hverdagen. Vi har alltid et trygt fang tilgjengelig. Ellers jobber vi ut i fra Rammeplan og årsplanen som er styringsdokumentene våre. Vi har også et fokus på å ha en god dialog med foreldrene, og imøtekomme de så godt som mulig gjennom et nært samarbeid. Vi har som mål å tilrettelegge for at barna på Snublefot skal få en trygg, meningsfull og spennende barnehagehverdag preget av lek, danning, læring og omsorg.

Satsningsområdene våre er språk, realfag og bevegelse.

Satsningsområdet språk har vi jobbet med i vår barnehage over lang tid, det har et høyt fokus i vår barnehage. Som for eksempel bruker vi mye tid på sang, bøker og dialogen i samspill med barna. Dette skjer til enhver tid i samhandling med barnet. Vi har hvert halvår fokus på ei barnebok, her jobber vi både prosjekt relatert og planlegger om hverandre, da vi setter barns medvirkning høyt.

Når vi jobber med realfag så har vi blant annet jobbet med spill, vi har alltid rumpetroll i april-juni og følger prosessen, vi sår blomster/grønnsaker, vi utforsket uteområdet, fryser vann til is, tar med snø inn for å leke med det og vann osv.

Under bevegelse så har vi fokus på at barna skal få mulighet til å bevege seg daglig. Vi har hinderløyper, sklie, bowling, dans, balansering, utelek og turer som støtter opp om dette.

Relasjoner

Vi har et høyt fokus på å bygge tette og nære relasjoner til det enkelte barn. Ved oppstart/tilvenning i barnehagen er vi veldig tett på hvert enkelt barn for å skape en tettest mulig tilknytning.

Leken ute

Vi har en turdag i uken med halve barnegruppen annenhver gang. Noen ganger drar vi også samlet. Når vi er på tur har vi som regel et oppdrag, hvor vi enten kan plukke blader, steiner, pinner eller utforske naturen i nærheten av barnehagen. Ellers når vi er ute kjører vi for eksempel akebrett, leker med bøtte og spade, vi maler i snøen, vi utforsker insekter, pukker blomster, er sammen, sykler, tegne med kritt ute, leker i sandkassen, vi sklir i sklia, husker osv. Vi har som mål å være ute daglig, om ikke med alle så ev. gruppevis, alt etter hvilke planer vi har lagt.

Leken inne

Leken har en sentral plass i vår hverdag, både ute og inne! Vi tilpasser lekemiljøet i forhold til barnegruppa, og legger vekt på ulike lekeområder med ulike temaer tilpasset den barnegruppa vi har akkurat nå. Barna våre er opptatt av bøker, leke med biler, leke med togbane, lage mat, såpeboblerkle seg ut, leke med ulike klosser og med dyr ..
Barna får også muligheten til å sitte med bord aktiviteter hvor vi voksne arrangerer/setter frem ulike varianter for eksempel puslespill, treleker, tegning klosser, plusspluss for små barn osv.

Samarbeid med Lillefot

På vårhalvåret har vi aldersgrupper på tvers av småbarnsavdelingene, slik at de blir bedre kjent med hverandre. Ellers møtes vi ute i uteleken, besøker hverandre, lager varm mat sammen osv.

Personvern og cookies