SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Barnehagene i Vestre Toten kommune har fokus på en trygg og god overgang for barna fra barnehagen til skolen.

Vi har «Skoledrageklubb» hvor de eldste samles. Den vil barnehageåret 2013/2014 bestå av 12 spente og nysgjerrige barn. Det vil bli «Skoledrager» to dager i uka. De skal sammen med de voksne undre seg og forberede seg på skolestart.

Personvern og cookies